tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Gypsy word for something better than good
short for kushta ki
You got a qp of dank? awwww shiot das kushta
viết bởi dozer 06 Tháng tám, 2003

Words related to kushta

cushta cush cushtar cushter