tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To want to sleep. or feeling tired
I'm must go Kusky now!!
viết bởi Shaun Barrell 17 Tháng mười một, 2006

Words related to kusky

kuski elma kuskie sleep tired yawn