tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
an punjabi way of saying dog
thats bwai is a kutha
viết bởi RAVSTA 15 Tháng một, 2004
 
2.
A group of friends that have a common interest (i.e. skateboarding, etc...)
You are my Kutha, man!
viết bởi skater4life! 02 Tháng mười, 2013
 
3.
hindi word for 'dog'
yo check that kutha out! he shags anything with no-dick!
viết bởi lanit 16 Tháng mười hai, 2004