tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A Kyle Fischer is used to describe a 5 cent blowjob.
Susan gave Wayne a Kyle Fischer last night
viết bởi dave douchebag 06 Tháng mười hai, 2010