tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The norwegian word fore Anus, Ore an onion!
Gi meg løkringene
Giv me the onions
Få se løkringen din!
Let me see your Anus
viết bởi Burud 27 Tháng ba, 2003