Top Definition
another word for the hacker/counter strike language L337

A 4
b 8
c (
d l)
e 3
f f
g 9
h l-l
i 1 or !
j j
k l<
l 1 or !
m /\/\
n /\/
o 0
p p
q q
r 12
s 5 or $
t 7 or +
u l_l
v \/
w \/\/
x x
y y
z z
1. j00 (4/\/ r19l-l7
viết bởi HOMESLICEkillaA 02 Tháng tám, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×