tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The exact opposite of l337, also see nub.
That nub is so l336
viết bởi UncannyDanny 09 Tháng sáu, 2004

Words related to l336

l337 nub
 
2.
1336 is l337er then l337
omfg rawb ur l336
viết bởi stfu 20 Tháng tám, 2003