tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To walk very fast to avoid being mugged, as in Lambeth, S London.
...Doing the Lambeth walk...OI!
viết bởi oracle 12 Tháng ba, 2004
 
2.
A form of dance made famous during the Second World War.
"Doing the Lambeth Walk, hey!"
viết bởi The Legend 07 Tháng mười hai, 2004