tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
an add on to dennis = dennislambsing
oi dennis lambsing u r noob
viết bởi pyrogod 09 Tháng năm, 2005