Top Definition
a stupid person, not bright
person: whats 2x2?
other person: ummmmmmm... i dont know.
first person: wow what a lame brain.
viết bởi BLG3143 14 Tháng mười, 2008
Someone who posts nasty comments about someone they know on Urban Dictionary thinking that it will end up on the site.

Someone who is completely unaware of how unoriginal and lame it is to post negative comments about people they know on Urban Dictionary.
I enjoy editing Urban Dictionary posts but i get frustrated sometimes with the huge amount of lamebrains, twits, and meatheads posting completely useless bullshit. What a waste of my time, their time, and Urban Dictionary's bandwidth.
viết bởi CurvedMirror 24 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×