tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The short form of shastalammagexcore.
Guy: This after party is lammagexcore.
viết bởi Sahara 18 Tháng tư, 2005

Words related to lammagexcore

shastalammagexcore