tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A person who is suffering from lameness.
Ahmed, you are a lamoid.
viết bởi Jack 15 Tháng bảy, 2004