tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
african american slang for lemonade
Yo gimme some a dat lamone ade homie.
viết bởi JGRB 08 Tháng năm, 2011