tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a shemale that likes to suck big hairy balls
So you pulled a lance sucks nuts last night?
viết bởi nutsucks 26 Tháng chín, 2009

Words related to lance sucks nuts

broetje lance nuts sucks whillaim