tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Diabetic pin-prick mostly applied to the finger.
Hurts like hell when the nurse poke me with the lancet!
viết bởi SJ Haynes 02 Tháng chín, 2006