Top Definition
Driving between lanes on highways and/or roads. Usually performed on a motorcycle.
Daaaay-um dog, you seen that nigga split lanes on his 1300?
viết bởi Alkan 27 Tháng tư, 2003
Photos & Videos
Riding your motorcycle between endless lanes cars on the freeway.
Damn this traffic jam! If I were on my crotch rocket I could be lanesplitting all the way home!
viết bởi Timberwoof 17 Tháng tư, 2003
Riding a motorcycle between two traffic lanes between cars.
There were a ton of cars on the roads during rush hour, so I started lanesplitting to get through traffic faster.
#lane splitting #lanesplitting #filter #filtering #lane split
viết bởi TK9 15 Tháng bảy, 2013
Engaging in sexual intercourse with a woman who suffers from a fistula.
I only date chicks from third-world countries with sub-standard medical care because I can't even get it up unless I'm lane splitting.
#fistula #double dipping #anal sex #vaginal sex #injury
viết bởi worst_thing_ive_done_today 24 Tháng sáu, 2009
Riding a motorcycle between two traffic lanes between cars.
There were a ton of cars on the roads during rush hour, so I started lane splitting to get ahead of the traffic.
#lane splitting #lanesplit #filter #filtering #motorcycle
viết bởi TK9 27 Tháng sáu, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×