Top Definition
Driving between lanes on highways and/or roads. Usually performed on a motorcycle.
Daaaay-um dog, you seen that nigga split lanes on his 1300?
viết bởi Alkan 27 Tháng tư, 2003
Photos & Videos
Riding your motorcycle between endless lanes cars on the freeway.
Damn this traffic jam! If I were on my crotch rocket I could be lanesplitting all the way home!
viết bởi Timberwoof 17 Tháng tư, 2003
Riding a motorcycle between two traffic lanes between cars.
There were a ton of cars on the roads during rush hour, so I started lanesplitting to get through traffic faster.
viết bởi TK9 15 Tháng bảy, 2013
Engaging in sexual intercourse with a woman who suffers from a fistula.
I only date chicks from third-world countries with sub-standard medical care because I can't even get it up unless I'm lane splitting.
viết bởi worst_thing_ive_done_today 24 Tháng sáu, 2009
Riding a motorcycle between two traffic lanes between cars.
There were a ton of cars on the roads during rush hour, so I started lane splitting to get ahead of the traffic.
viết bởi TK9 27 Tháng sáu, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×