tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a fat bastard who eats a large diet of fatty foods
jim your a lard eater
viết bởi faggot sucking cock 19 Tháng mười một, 2009