tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
big bad cock
I jacked off my lardel last night.
viết bởi Tim 28 Tháng ba, 2003