tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
To hit or smack (Irish sl.) similar to clout,wallop etc.
"If I catch you, I'll larrap you, horrid child!.
viết bởi Wexford Man 19 Tháng ba, 2005

Words related to larrap

wallop