tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
ugly as fuck
LATIB SUCKS BALLS AND COCK
viết bởi Rainbowboner 09 Tháng mười hai, 2013