tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Shorthand for Later On.
I'll see you latron.
viết bởi it matters not 11 Tháng sáu, 2003
 
2.
used in dls literature
"latrons dude and this means later"
viết bởi Mr. Meow 21 Tháng ba, 2005