tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
aka lhl

when you laugh at something fashion
masha: "hey did u see donna karen's new clothing lines?"
gisele: "yeah, laugh haute loud"
viết bởi Jocelyn Wildenstein 19 Tháng sáu, 2008

Words related to laugh haute loud

fashion haute laugh lhl loud