when a smile has an orgasm.
the group broke out into laughter when they orgasmed?
viết bởi jkdtown2 18 Tháng mười hai, 2005
Medicine for the soul
"I have bowel cancer"
Laughter fills the hospital
viết bởi Balfdor 09 Tháng mười hai, 2006
Something induced by the little lol demons within the body.
Yo this girl named Vanessa Romano knows how to cause laughter!
viết bởi IndianGangstaaaaa 10 Tháng mười hai, 2008
having a good time with a lot of laughing involved.
q: how was last night?
a: laughters...
viết bởi juldron 24 Tháng tám, 2005
1.the process of laughing; also see giggle and laugh.
The laughter grew as jimmy was pantsed
viết bởi ken 07 Tháng năm, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×