tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Look at that spoonbeg, shes such a lauren faulkner
viết bởi coolestgirl 28 Tháng mười, 2013