tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A amazing,beautiful,and caring girl who I love very much. She is stunningly beautiful and has a way of making anyone cheer up.
I love u Lauren tuck
viết bởi Lauren's loving boyfriend 22 Tháng mười hai, 2013