Top Definition
if in an awkward situation with nothing else to say and to ease the tension just say : lawl hey
person1- *screams down the hall*Hey I see your UNDERPANTS!!

person2- whoa..

person3-lawl hey
#awkward #uncomfterable #weird #normal #comfterable
viết bởi violetvalentine 12 Tháng tư, 2011
A different and awesome way to greet people. A much more enthusiastic and nice way to say "Hey"
Bob walks in the door.
Alissa screams "LAWLHEY!"
#greet #lawl #hey #hello #hi #lol
viết bởi NotMissAlissa15 10 Tháng ba, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×