laughing out loud with a southern drawl.
LAWLZ thats so funny!
viết bởi swuswu 22 Tháng tư, 2003
a word that basically butchers the acronym "lol"
and should never be said in public or online
the "z" only adds gayness
retard: lawlz
me: stfu bitch
viết bởi xDxDxD 19 Tháng sáu, 2006
It means LOL! It's just a fabulous way to spell LOL!
Person 1: Watch this awesome video of this kitten! It's so funny :D

Person 2: LAWLZZZ! Yes it is!
viết bởi I'm just some crazy Dahvie fan 28 Tháng tám, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×