tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An annoying version of the word "lawlz" that adds "catz" at the end the same way "copter" is added at the end of "rofl".
Man. Lawlzcatz.
viết bởi Laaaaawlz 10 Tháng mười một, 2011