tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
laughing with a "bang" aka laughing so hard you hurt yourself.
"Rick did you see Sarah lawlzerbang at that video?"
"Yeah man, I heard she was rushed to the hospital"
viết bởi Salunga 01 Tháng tư, 2009

Words related to lawlzerbang

lawl lawlz lol lul lulz rofl