tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Laughing so hard you forget what you were talking about
"ahahahaha....what were we talking about??"

"idk"

"damn you lawlzheimers"
viết bởi Chunkycox 30 Tháng ba, 2009