tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
One who is a bitch
no-confidence,no backbone and all ways a bitch that what it mean to be lazarovich
viết bởi Flamian15 25 Tháng chín, 2013