Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
LBVS: Laughing but VERY serious.
Dude, granny almost got hit by that bus. Lbvs.
viết bởi Bigmoneyneneg456 30 Tháng một, 2011
251 99

Words related to Lbvs:

lbs lol
 
2.
Lauqhinq but serious
The man slapped the doq. lbvs.
viết bởi Taylor Bradley. 15 Tháng năm, 2010
113 188