tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
people who cheer for crappy second tier teams that have never won a cup at all.
fans of:

Ottawa
Ottawa
Ottawa
viết bởi senssuck101 06 Tháng mười, 2004