tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
High, stoned, blazed.
Take a whiff of this satori, it'll have you leaning sideways with a single hit.
viết bởi sanctum666 09 Tháng mười một, 2013