tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Deliberatley annoying or obnoxious
That would be very lebstromonous of me.
viết bởi Will 24 Tháng bảy, 2003