tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
The act of being cocky

Lecacy. Leh-kah-kee
Guy1 - Yo that bitch is mad lecacy!

Guy2 - I know that prick always thinks he is the shit.
viết bởi Eviljin 03 Tháng sáu, 2010