tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
UK slang: electricity
Did they turn of the leccy coz you didn't pay the bill?
viết bởi eysiz 10 Tháng ba, 2005
 
2.
Electricity
"I've just paid the leccy bill."
viết bởi Snakeheid 17 Tháng mười, 2003
 
3.
Short for Electric
paying the leccy bill
viết bởi Electricshock 14 Tháng mười hai, 2003