tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
combination of "legit" and "decent"
This music vid is pretty ledece!
viết bởi heyheyhey1234567890 05 Tháng bảy, 2011