tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Legitimate and Ridiculous
That party last night was ledonk.

Uber in NYC? that sounds ledonk.
viết bởi dnathe4th 08 Tháng bảy, 2011