tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
legit shit
Ay thats some legishit.
viết bởi killacam425 30 Tháng ba, 2011