tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A word to describe something awesome when awesome isn't strong enough.
Mike: Dude i saw Lady Gaga at the bar last night!

Matt: That's totes legitabona!
viết bởi Orgy of Corruption 24 Tháng năm, 2011