tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A selfish, inconsiderate bitch.
I hate that lemonia girl. I want to kick her in the face.
viết bởi smart girl00000 04 Tháng mười hai, 2007

Words related to lemonia

bitch fat hoe. greek lemon monica