tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Ya'll don't wanna mess with that lemoyne.
viết bởi Michael Griffin 03 Tháng mười hai, 2005
 
2.
A white man disguised as a black man. poser, cracka
That guy is so lemoyne.
viết bởi Michael Griffin 05 Tháng mười hai, 2005