tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Last name of the gayest family in the entire world.
Daniel Lemunyon is very gay.
viết bởi ryans_2010 28 Tháng mười một, 2006

Words related to lemunyon

daniel david gay idiot stupid