tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Slang for a penis
Man:I love my lemur thing
Woman:I dont
viết bởi Brett favresdadsmom 02 Tháng bảy, 2009

Words related to lemur thing

cool is lemur thing yo