tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
A Really big bit of text.
"Just Read This Breif Comment..."
"BREIF? This is fucking leprotext, mate!"
viết bởi Joe 29 Tháng ba, 2005