tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Used to descibe of people of gayness or undisirable qualities.
Jennifer is so less than...she's such a fucking redneck.
viết bởi chance lawrence 19 Tháng mười hai, 2006