tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To use your elbows as a sexual implement eg kieran lever arch filed Hannah last night
Kieran lever arch filed Hannah last night!!
viết bởi Manhattan street bender 06 Tháng mười một, 2013