tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
an awsom purson thats way cooler that louis with a bigger penis
louis: i wish i was 'lewis burgess'
viết bởi asdffdgasgs 24 Tháng mười, 2013