tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A radical ass unicorn who is adorable!
She is so Lianny
viết bởi aradicalunicorn 30 Tháng chín, 2013